• Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Władysławowo – zlewnia C, wraz z agregatem prądotwórczym, pompownią ścieków, komorą pomiarową z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączeniem wodociągowym i wewnętrzną linią zasilania elektrycznego (wlz) – Etap I – dla Inwestora Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK” Spółka z o.o.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Hryniewieckiego we Władysławowie dla Inwestora Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK” Spółka z o.o.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN300 z rur kamionkowych metodą bezwykopową w rejonie ul.Żeglarzy w Rumi dla Inwestora Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK GDYNIA Spółka z o.o.
 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego w ramach kontraktu “Budowa układu drogowego ul. Żeglarzy w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” dla Inwestora DOMAPART i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK GDYNIA Spółka z o.o.
 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych w ramach kontraktu “Budowa ulicy Sportowej w Jastarni” dla Inwestora Gmina Jastarnia wspólnie z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK” Spółka z o.o.
 • Przebudowa rowu wraz z umocnieniami i budowlami hydrotechnicznymi pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach kontraktu “Budowa Czterech Budynków Handlowo-Usługowych wraz z infrastrukturą dz.nr 18/4, 19/2 we Władysławowie ul. Starowiejska” w ramach kontraktu Generalnego Wykonawcy OL-TRANS Spółka z o.o. z siedzibą w Mrzezinie dla Inwestora Trei Real Estate Poland Spółka z o.o.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Kazimierza Wiłkomirskiego i Radarowej w Gdańsku dla Inwestora Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
 • Przebudowa przepompowni ścieków PS III NOVA, ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim dla Inwestora Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “WiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej n/c, podziemnych zbiorników retencyjnych wód deszczowych DN 3000mm o pojemności V=283m3 i V=106m3 w ramach kontraktu PRZEMBUD GDAŃSK S.A.”Budowa hali produkcyjno-magazynowej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łężyce, Gmina Wejherowo dla Inwestora “DOMAX” Spółka z o.o. z siedzibą w Łężycy”
 • Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zakończonymi studzienkami wodomierzowymi i rewizyjnymi, do zespołu budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Redzie przy ulicy Wierzbowej w zakresie uzbrojenia działek nr: 633/2, 634, 643, 644/1, 642/6, 642/1, 642/9, 642/8, 642/7
 • Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Strażackiej w miejscowości Gościcino, Gmina Wejherowo dla Inwestora Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK GDYNIA Spółka z o.o.
 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazowej n/c, otwartego zbiornika retencyjnego wód deszczowych V=13.500m3 oraz podziemnego zbiornika wody V=110m3 na cele ppoż. w ramach kontraktu “Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego ZOELLER TECH Spółka z o.o. w Rekowie Górnym” dla Generalnego Wykonawcy STRABAG Spółka z o.o.
 • Budowa drogi publicznej utwardzonej płytami IOMB wraz z chodnikiem z kostki betonowej, na odcinku od drogi lokalnej ul.Pogodnej wzdłuż Alei Lipowej w Redzie
 • Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na terenie gminy Puck w miejscowości Darżlubie
 • Budowa odwodnienia kanalizacją deszczową z podczyszczalnią wód deszczowych ulicy Leśnej na osiedlu Mosty w gminie Kosakowo
 • Budowa odwodnienia kanalizacją deszczową z podczyszczalnią wód deszczowych ulicy Gałczyńskiego i Przybosia na osiedlu Suchy Dwór w gminie Kosakowo
 • Budowa odwodnienia kanalizacją deszczową z podczyszczalnią wód deszczowych ulicy Czarnieckiego i Chodkiewicza na osiedlu Pogórze w gminie Kosakowo
 • Konserwacja gruntowna kanału i rowów otwartych stanowiących odbiornik wód deszczowych z kolektora burzowego DN500 PEHD obsługującego ulicę Łąkową z bocznymi i część ulicy Gdyńskiej na terenie osiedla Mosty w gminie Kosakowo
 • Przebudowa systemu retencji wód deszczowych z wykorzystaniem stawów: Kołłątaja, Naruszewicza, Harcerska i Staszica na terenie miasta Bytowa
 • Remont odcinka kolektora burzowego z montażem podczyszczalni wód deszczowych (osadnik wirowy + separator lamelowy) i wylotem do rzeki „Bytowa” w ulicach Wąskiej i Szkolnej na terenie miasta Bytowa
 • Budowa odwodnienia kanalizacją deszczową ulicy Górnej na terenie Jastrzębiej Góry w gminie Władysławowo
 • Budowa odwodnienia poziomym drenażem liniowym w ulicy Kukurydzianej na terenie Dębogórza w gminie Kosakowo w ramach zadania inwestycyjnego „Odtworzenie odwodnienia działek drogowych Nr 150/5, 149/1 i 150/8 w Dębogórzu”
 • Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Polana Leśna w Rokitkach, Gmina Tczew
 • Budowa odwodnienia kanalizacją deszczową w ulicy Bahdaja na osiedlu Suchy Dwór w gminie Kosakowo
 • Budowa odwodnienia kanalizacją deszczową w ulicy Baczyńskiego na osiedlu Pogórze w gminie Kosakowo
 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłocznią ścieków, tranzyt Rokitki -> Śliwiny na terenie gminy Tczew
 • Budowa odwodnienia kanalizacją deszczową wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Podleśnej na terenie Redy
 • Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Morskiej na terenie Rumi
 • Budowa systemu kanalizacji deszczowej z podczyszczalnią wód deszczowych, przepompownią wód deszczowych i wylotem do kanału melioracyjnego w ulicach Mokrej, Błękitnej, 12-go Marca na terenie Karwi w gminie Władysławowo
 • Budowa systemu kanalizacji deszczowej z podczyszczalnią wód deszczowych, przepompownią wód deszczowych, zamkniętym poziomym zbiornikiem retencyjnym z regulatorem przepływu w ulicy Sztormowej w Jastarni
 • Budowa przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Garnizonowej na terenie Rozewia w gminie Władysławowo
 • Budowa odwodnienia kanalizacją deszczową w ramach zadania inwestycyjnego „Remont placu manewrowego w technologii nawierzchni z kostki betonowej na terenie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo” dla Exalo Drilling S.A.
 • Budowa tranzytowego kanału burzowego PEHD DN500 mm w ramach zadania inwestycyjnego „Grawitacyjne odwodnienie terenu w obszarze za kanałem zrzutowym w miejscowości Mosty” w ulicach Łąkowej i Gdyńskiej na terenie gminy Kosakowo
 • Kanał Rybski -> Konserwacja gruntowna km 3+900 -> 5+400 (1,5 km) wraz z przełożeniem rurociągu DN800 mm o długości 294,00m oraz budową wylotu z koszy gabionowych na terenie wsi Rybno w gminie Gniewino, powiat wejherowski
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z tłocznią TS2 w miejscowości Siemirowice na terenie gminy Cewice
 • Budowa systemu sieci wodociągowej na terenie miejscowości Objazda w gminie Ustka
 • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kaszubskiej w Słupsku oraz przy pasie drogowym ulicy Miejskiej w Siemianicach na terenie gminy Słupsk
 • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wesołej na terenie Strzelna w gminie Puck,
 • Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Hirszfelda w Gdańsku
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem podczyszczani wód deszczowych i wylotem do rzeki „Radunia” w ulicy Raduńskiej w Straszynie na terenie gminy Pruszcz Gdański
 • Budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego “Hala serwisowo-magazynowa z biurem wraz z instalacjami wody, kanalizacji, wentylacji, co oraz elektrycznymi wraz ze zjazdem na działkę” realizowanego w Rumi przy ulicy Długiej dla „Corleonis” Spółka z o.o.
 • Budowa odwodnienia kanalizacją deszczową w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu wraz z układem drogowym, przyłączem kanalizacji deszczowej i instalacjami oświetlenia terenu, elektrycznymi, kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 509/9, 509/18, 509/25, 509/29 przy ulicy Maszynowej w Gdańsku” realizowanego dla Jeronimo Martins Polska S.A.
 • Budowa odwodnienia kanalizacją deszczową z podczyszczalnią wód deszczowych i wylotem do rzeki „Zagórska Struga” ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Abrahama i Torową na terenie Rumi
 • Kanał Rybski -> Przełożenie rurociągu DN800 mm o długości 218,00m i konserwacja gruntowna w km 0+000 -> 4+000 (4,0 km) w miejscowości Rybno w gminie Gniewino i w miejscowości Kniewo w gminie Wejherowo, powiat wejherowski
 • Budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej z podczyszczalniami ścieków sanitarnych i technologicznych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym zlokalizowanym przy ulicy Michała Rosnowskiego w Elblągu na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego”
 • Budowa odwodnienia kanalizacją deszczową ulicy Albańskiej w Gdyni
 • Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego, realizowana w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” realizowanego dla Gminy Miasta Gdynia
 • Budowa systemu kanalizacji deszczowej z podczyszczalnią wód deszczowych, zamkniętym pionowym zbiornikiem retencyjnym, regulatorem przepływu, stanowiącymi odwodnienie parkingu oraz terenu Parafii pw. Chrystusa Króla przy ulicy Rogaczewskiego w Gdańsku
 • Przebudowa przepompowni ścieków „Załogowa” w Gdańsku –> Zadanie 109, realizowane w ramach „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II” – roboty branży sanitarnej i technologicznej
 • Budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa istniejącego Zakładu Testowania Dźwigów Palfinger przy ulicy Kontenerowej w Gdyni”
 • Budowa systemu kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalniami wód deszczowych, przepompownią wód deszczowych i wylotami do rowów melioracyjnych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1505G na odcinku przejścia przez miejscowość Sławoszyno, gmina Krokowa” realizowanego dla Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
 • Budowa tranzytowej sieci wodociągowej na trasie Mrzezino -> Osłonino na terenie gminy Puck
 • Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Karłowicza w Gdańsku
 • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bałtyckiej na terenie Nadola w gminie Gniewino
 • Budowa odwodnienia kanalizacją deszczową, sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu i przebudową elementów budynków mieszkalnych w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta Gdańska” realizowanego dla Gminy Miasta Gdańsk.