• Realizacje PI Reda 1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „REDA” zapoczątkowała swoją działalność w 1979 roku właśnie na terenie Redy. Obecna siedziba mieści się w Redzie przy ulicy Wejherowskiej 42. Głównym profilem działalności firmy są roboty wykonawcze w zakresie inżynieryjnych robót ziemnych wraz z lokalnym obniżeniem poziomu wód gruntowych, robót szeroko pojętej branży wodno-kanalizacyjnej, a przede wszystkim realizacja obiektów inżynierii środowiska w ramach gospodarki wodno-ściekowej, w tym przede wszystkim liniowe roboty sieciowe wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, wyposażenia technologiczne przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody. Własny potencjał kadrowo-techniczny predysponuje nas do podjęcia zleconych robót w wymiarze kompleksowym, nawet w najtrudniejszych warunkach gruntowo-wodnych.